Uzelf en uw geliefden beschermen met adequate verzekeringen

Verzekeringen zijn een van die dingen waar de meesten op een of ander moment niet aan hebben gedacht. Immers, op voorwaarde dat er niets misgaat, is er geen reden om aan verzekeringen te denken. Helaas loopt het leven niet altijd van een leien dakje. En als u het alsmaar uitstelt om van de juiste bescherming te genieten, kunnen u en uw geliefden in een toch al moeilijke tijd nog meer stress krijgen. Dit probleem is nog ingewikkelder voor vermogende particulieren (HNWI’s), die mogelijk activa en financiële zaken hebben die de aandacht van specialisten vereist.

Hoewel het moeilijk is om dit constant in uw gedachten te hebben, kan ervoor zorgen dat uw geliefden worden beschermd in het geval van een tragedie, u op zijn minst gemoedsrust geven dat een toch al stressvolle tijd niet zal worden verergerd door financiële problemen. De beste verzekeringspolis komt alleen tot stand door een inschatting te maken van uw persoonlijke situatie en hieronder zijn een aantal aandachtspunten.

Levensverzekering

Een levensverzekering keert een belastingvrij bedrag uit bij het overlijden van een verzekerde. U kan een overlijdensrisicoverzekering onderschrijven, waarbij het verzekerde bedrag gedurende de hele looptijd gelijk blijft, of een aflopende overlijdensrisicoverzekering, waarbij de dekkingsgraad in de loop van de tijd afneemt. Deze laatste is meestal minder duur en wordt veelal gebruikt om een ​​afnemende hypotheekschuld te dekken. Een levensverzekering is een belangrijke overweging als u een grote hypotheek hebt afgesloten, vooral als u de hoofdverantwoordelijke bent voor de betaling ervan. Levensverzekeringen kunnen ook worden onderschreven om onder een trust uit te keren voor uw nabestaanden; deze trust wordt meestal gebruikt om ervoor te zorgen dat er goed voor uw geliefden zal worden gezorgd als u overlijdt.

U kan tevens een levensverzekering afsluiten met een einddatum, meestal de einddatum van uw hypotheek of een andere grote financiële verplichting. Veel HNWI’s willen echter graag een levenslange polis afsluiten om een ​​gegarandeerde uitkering bij overlijden te dekken. Zulke polis kan begrafeniskosten en kosten voor uw nalatenschap dekken en biedt ook zekerheid voor de langstlevende echtgenoot en/of nabestaanden. Het is begrijpelijk dat de premies voor dergelijke levensverzekeringen veel hoger zijn dan overlijdensrisicoverzekeringen, maar er kunnen ook fiscale voordelen zijn met dergelijke levensverzekering.

Verzekering Ernstige Ziekten

Hoewel veel mensen prioriteit geven aan levensverzekeringen, is een verzekering ernstige ziekten een ongelooflijk waardevolle vorm van bescherming. Dergelijke verzekering keert een forfaitair bedrag uit bij diagnose van medische aandoeningen zoals kanker of de ziekte van Alzheimer. De uitkering van deze verzekering gebruikt u om uw gezin te onderhouden of uw uitgaven te dekken als u niet meer kunt werken. Dit is vooral waardevol als uw job de primaire bron van inkomsten is.

Verzekering Gewaarborgd Inkomen

Inkomensbescherming is een andere optie die u kunt overwegen, vooral als u en uw gezin afhankelijk zijn van uw inkomen om aan belangrijke verplichtingen te voldoen. Hiermee bent u verzekerd tegen inkomensverlies door ziekte, ongeval of werkloosheid. Het is ook mogelijk om dergelijke verzekering een hypotheekbescherming te regelen. Dit dekt specifiek wat waarschijnlijk uw grootste financiële verplichting is als u door ziekte, ongeval of werkloosheid gedurende een bepaalde periode niet in staat bent om uw betalingen te doen.

Internationale Zorgverzekering

Een internationale zorgverzekering is een private verzekering die medische zorg dekt in het buitenland.

Een internationale zorgverzekering komt van pas als u:

  • In het buitenland gaat wonen en/of werken
  • Voor langere tijd gaat reizen (in verschillende landen)
  • In Nederland of België woont, maar inkomen geniet via een werkgever in het buitenland
  • In Nederland of België woont, maar wacht op een definitieve verblijfsvergunning

In bovenstaande situaties dekt uw Nederlandse of Belgische zorgverzekering of reisverzekering mogelijk niet voldoende. Het kan ook voorkomen dat uw recht op een Nederlandse of Belgische zorgverzekering komt te vervallen.

Het belangrijkste bij uw internationale expat zorgverzekering zijn de dekkingen, zoals:

  • Ziekenhuisbehandeling met overnachting (inpatient care)
  • Korte behandeling in een ziekenhuis of kliniek, bijvoorbeeld een afspraak bij een gynaecoloog of dermatoloog (outpatient care)
  • Oncologische zorg (oncology)
  • Zorg rondom bevalling en zwangerschap (maternity care)
  • Tandheelkundige zorg (dental care)

Of u nu in het buitenland woont of een expat bent weg van uw eigen land, wij kunnen u een reeks verdienstelijke levens- en ziektekostenverzekeringen aanbieden, waaronder betaalbare verzekeringsplannen die levenslange verzekerbaarheid en wereldwijde dekking bieden. Neem vrijblijvend contact met ons op: hello@expatfinancial.biz